GDPR AGREMEENT

Conform cerințelor Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, ALEXRIZEA-FITNESS administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul accesării dumneavoastră a suportului gratuit;

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu termenii și condițiile, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei politici, sunteţi de acord cu această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal și, ca atare:

  • Declarați că ați luat la cunoștință despre faptul că vom culege și stoca adresa dumneavoastră de mail cu scopul trimiterii ulterioare de materiale informative;
  • Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor, dreptul de ștergere a datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a retrage acest consimțământ (toate aceste drepturi se exercita prin trimiterea unui E-MAIL cu această solicitare);
  • Durata păstrării datelor: până la retragerea consimțământului dumneavoastră;

Vă informăm ca aveți, cumulat, următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră și noi:

  • Drept de acces – însemnând dreptul de a putea solicita confirmarea faptului că datele sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea;
  • Drept la rectificare – însemnând dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în cazul în care vă retrageți consimțământul, aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor care vă privesc;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând dreptul de a primi datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat și dreptul de a solicita ca datele să fie transmite altui operator ales de dumneavoastră;
  • Dreptul de a depune plângere – însemnând dreptul dumneavoastră de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor. Plângerea se depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, ne puteți contacta prin intermediul adresei de E-MAIL;

Prin acest acord datele dumneavoastră vor fi putea fi prelucrate numai în scopurile prezentate mai sus.

Am fost informat(ă) cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de către ALEXRIZEA-FITNESS

image
insta
tiktok
wapp